V
ízové formuláre
VISA FORMS
Updated 07 May 2019STIAHNUŤ
Formulár pre VIZA kliknite tu
  (PDF / Exel)
Formuláre pre diplomatické / služobné víza kliknite sem (PDF / DOC)Typ B211A Vízum je jednorazový vstup pre:

cestovný ruch
rodina
Sociálne, umelecké a kultúrne
Návšteva vlády
Prednáška alebo nasledujúce semináre
Účasť na stretnutí
Tranzitu a pripojte sa k dopravnému režimu v Indonézii
Nekomerčná športová činnosť
benchmarking
Krátky kurz a krátky tréning
Práca vo veľmi naliehavých záležitostiach (prírodná katastrofa atď.)

Inak ako tento účel, budete potrebovať
Sponzor/spoločnosť z Indonézie
Sponzor sa musí zaregistrovať na:
https://visaonline.imigrasi.go.id/online/Visa Vízové služby Výška poplatku
Vízum oprávňujúce na jeden vstup do krajiny do 60 dni
(Single entry visa with max. 60 days stay)
EUR 55,-
Vízum oprávňujúce na viac vstupov do krajiny (1 rok)
(Multiple Entry visa valid for 1 year)
EUR 110,-/1 year
Obmedzený pobyt vízum

(Limited stay visa)

(Sponsor must apply from closest Immigration Office in Indonesia)
a.  za 6 mesiacov je EUR 60, - / For 6 months EUR 60,-
b.  za 1 rok je EUR 105, - / For 1 year EUR 105,-
c.  za 2 roky je EUR 175, - / For 2 year EUR 175,-

 

 

 

 

Platby možno len byť vykonané bankovým prevodom

Veľvyslanectvo Indonézskej Republiky   

č učtu:  IBAN:     SK49 1111 0000 0000 0122 6087
SWIFT (BIC):   UNCRSKBX


Pre načítanie IBAN,
naskenujte tento QR kód

Posielať kópiu (fotografiu) bankovej platby na adresu consular@indonesia.sk 
Please send the copy (photo) of bank payment to consular@indonesia.sk

Telefónne číslo konzulárnych funkcií:
Consular functions phone number:
+421 2 59200526  
 


webová stránka | situs kami | our websiteEmbassy of the Republic of Indonesia, Bratislava  -  Slovakia